N112

N112

Name-Soniya Rank/post- marketing manager Emp ID – N112 Father name – Pankaj Kumar D.O.J. – 21/03/2020 Downline team – 14

Team List

SN Name Rank / Institute Name City
1 ruhi Neha beauty parlor bulandsahar
2 Rani puja makeover aligarh
Total Team : 2

Other Members

Navodaya Koshal Vikas Prashikshan Sansthan

X