918004527471_status_a64a1c1a1adb4cc988998cc3f3734ee4

N114

Name-Jyoti thakur

Rank/post- center manager

Emp ID – N114

Father name – Birajpal thakur

D.O.J. – 21/03/2021

Downline team – 19

Navodaya Koshal Vikas Prashikshan Sansthan

X