IMG-20210918-WA0002

N117

Name- Baby Rani

 

Rank/post- marketing manager

 

Emp ID – N117

 

Father name – shushil kumar

 

D.O.J. – 15/06/2017

 

Downline team – 46

Navodaya Koshal Vikas
Prashikshan Sansthan

X