Picsart_22-10-26_21-27-49-509

N117

Name- LALITA KASHYAP

Rank/post- Beautician Teacher

Emp ID – N117

Father name – Sevaram singh

D.O.J. – 28/10/2022

Downline team – 00

Navodaya Koshal Vikas Prashikshan Sansthan

X