PicsArt_09-23-08.12.23

N118

  • Name –  Sanjita
  • Rank/Post – Marketing manager
  • Emp ID – N118
  • Father name – Pratap Singh
  • D.O.J. – 24/09/2021
  • Downline team – 00

Navodaya Koshal Vikas Prashikshan Sansthan

X